ტარიფები

საჰაერო

  • უფასო მისამართი ჩინეთში
  • კვირაში 3 რესისი
  • უფასო საბაჟო მომსახურება
  • უფასო კონსულთაცია

სარკინიგზო

  • ტვირთი +200კგ / 13
  • ტრანსპორტირების ვადა გამოგზავნიდან 30 დღე
  • ტარიფი 4$