ტარიფები

ჩინეთი

  • სტანდარტული ტარიფი 12.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 12$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 12$

თურქეთი

  • ტარიფი 3.50$

აშშ

  • სტანდარტული ტარიფი 8.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 8$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 8$