ტარიფები

საჰაერო

  • უფასო მისამართი ჩინეთში
  • კვირაში 3 რესისი
  • უფასო საბაჟო მომსახურება
  • უფასო კონსულთაცია

სარკინიგზო