ტარიფები

ჩინეთი

  • სტანდარტული ტარიფი 12.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 12.00$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 12.00$

თურქეთი

  • ტარიფი 3.50$

აშშ

  • სტანდარტული ტარიფი 8.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 8$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 8$

საბერძნეთი

  • ტარიფი 3.50€

პოლონეთი

  • ტარიფი 6.50€