ტარიფები

ჩინეთი

  • სტანდარტული ტარიფი 12.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 12$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 12$

თურქეთი

  • ტარიფი 3.5$