ტარიფები

ჩინეთი

  • სტანდარტული ტარიფი 12.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 12.00$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 12.00$

თურქეთი

  • ტარიფი 2.00$

აშშ

  • სტანდარტული ტარიფი 8.50$
  • ტარიფი სტუდენტებისთვის 8.50$
  • ტარიფი იურიდიული პირებისათვის 8.50$

საბერძნეთი

  • ტარიფი 3.50€