აკრძალული ნივთები

 • ნებისმიერი სახის სითხე და სითხის შემცველი პროდუქცია.
 • ფხვნილი და ფხვნილის შემცველი პროდუქცია.
 • ცალკეული ელემენტები.
 • ფეთქებადი, აალებადი, ტოქსიკური ნივთიერებები, სხვადასხვა საღებავები.
 • საკვები პროდუქცია, საკვები დანამატები, მალფუჭებადი პროდუქცია.
 • მცენარეები, მცენარეების თესლები, მიწა და ნერგები მიწით.
 • ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი და ნარკოტიკის შემცველი პროდუქცია, მცენარეები ან თესლები.
 • ნებისმიერი სახის მედიკამენტები.
 • პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია.
 • ცოცხალი ცხოველები, ფრინველები, თევზები, მღრღნელენი და ა.შ.
 • ოქრო, ვერცხლი, რეალური ფული, მონეტები და ბანკნოტები.
 • ცივი, ცეცხლსასროლი იარაღები და მათი ნაწილები, ასევე პნევმატური იარაღები.
 • ნებისმიერი სახის დატუმბული ბალონი და ნებისმიერი ზომის, სახის ელექტრო შოკერი.
 • მაგნიტი, მაგნიტის შემცველი პროდუქცია.